logotyp
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
  • image 5
  • image 6

Akce mateřské školy


KAŽDÝ DEN V  MŠ PRO DĚTI ZNAMENÁ NOVOU INFORMACI , ZAJÍMAVOU PRÁCI NEBO ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST. MIMO TUTO DENNÍ ČINNOST PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI ZÁBAVNÉ AKCE NEJENOM V  MŠ ALE I V  BLÍZKÉM OKOLÍ.

adaptace nejmenších dětí na prostředí mateřské školy
první společné pobyty na zahradě - ohýnky
návštěva zvířátek ze stanice IKAROS
pobyty venku v podzimní přírodě - sběr přírodnin (kaštany, žaludy..)
dopravní soutěž
fotografování - Photodienst Brno 
PRIMA VIZUS screeningové vyšetření očí
průběžně v roce vítání občánků
mikulášská nadílka
tvořivá dílna s rodiči
vánoční posezení s rodiči ve třídách
masopust – masky, karneval
zpívání koled pro seniory 
vycházky do přírody  
návštěva místní knihovny
Den Země - projektový týden
Den matek - dárečky
divadelní a maňáskové představení v MŠ
návštěva předškoláků v ZŠ
zábavné odpoledne - slavíme MDD
besídky pro rodiče k ukončení školního roku
tablo předškolních dětí
hry a soutěže, sprchování, otužování na zahradě
tématické výlety do okolí

Program je možno doplňovat, obměňovat. Rodiče se vždy o akcích dozví prostřednictvím plakátků na dveřích tříd, na nástěnkách, na webových stránkách školy.

BERUŠKY ŽABIČKY SLUNÍČKA Motýlci

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Vyhledávání

Created by © 2009-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek ~ webdesign ~ Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky