logotyp
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
  • image 5
  • image 6

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Nová Včelnice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Nová Včelnice
Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice
Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Struktura mš

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

běžné platby – účet č. 2675149339/0800
stravné, úplata za předškolní vzdělávání – účet č. 35-2675149339/0800
školní pokladna – účet č. 19-2675149339/0800

6. IČO

72071443

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

Dokumenty MŠ

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: msnvcelnice@centrum.cz
prostřednictvím datové schránky (IDDS): j6cxpca
Podání písemně na adresu sídla organizace
Poštou: Mateřská škola Nová Včelnice, příspěvková organizace, Za Kozlovkou 500, 378 42 Nová Včelnice
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

Zpracování osobních údajů

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Mateřské škole Nová Včelnice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
BERUŠKY ŽABIČKY SLUNÍČKA Motýlci

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Vyhledávání

Created by © 2009-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek ~ webdesign ~ Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky