logotyp
  • image 1
  • image 2
  • image 3
  • image 4
  • image 5
  • image 6

Školní program

Vážení rodiče,

          v naší mateřské škole využíváme školní online pokladnu, která je součástí Školního programu. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků – plateb rodičů, které zákonný zástupce žáka svěří škole ve formě zálohy na průběžné čerpání plateb souvisejících se vzděláváním ( divadelní a hudební představení, školní výlety, jízdné  a podobně). Rodič provede úhradu zálohy na podúčet školy a následně pak přes přihlašovací údaje může kdykoliv sledovat přes internet průběžné čerpání zálohy a stav svého konta. Získáte tak online vyúčtování všech plateb. Odpadne vybírání peněz v hotovosti, které s sebou nese řadu problémů a rizik. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího roku. Na začátku školního roku bude vždy stanovena výše záloh na daný školní rok , kterou rodič uhradí do konce září. V případě vyšších mimořádných výdajů (dražší školní výlety, akce a podobně) budou rodiče žáků, kterých se budou tyto akce týkat, vyzváni k mimořádné úhradě této částky na podúčet školy. Žádáme rodiče, aby úhrady záloh provedli bezhotovostním způsobem.  Správou uvedeného programu je pověřena paní Věra Pánová, která Vám odpoví i na případné dotazy.

           Mateřská škola tímto splní všechny podmínky, které jí ukládají zákony a zároveň dojde k odstranění rizik při hotovostních platbách. Podrobnější informace a návod k registraci do Školního programu jsou na webových stránkách školy ( při registraci postupujte podle pokynů). Platby za obědy a úplatu za předškolní vzdělávání jsou i nadále prováděny formou inkasa. Věříme, že toto opatření povede ke zjednodušení a zprůhlednění Vašich plateb škole.

ředitelství školy


ŠKOLNÍ PROGRAM - VSTUP


Údaje potřebné k zavedení online pokladny a k registraci:

Webové stránky MŠ:    www.ms-novavcelnice.cz   (odkaz ŠKOLNÍ PROGRAM)

Č. účtu pro školní pokladnu:   19–2675149339/0800

variabilní symbol:        číslo mobilního telefonu rodiče  ( nutné uvést při registraci a

dále uvádět při platbě)

ID MŠ :      72071443     ( je potřebné pro registraci)

přístupové heslo:               dle vlastní volby

 

 Záloha na školní rok 

            Výše zálohy vychází z průměrných výdajů v minulých letech a z odhadu na nový školní rok. Pro školní rok 2023/2024 je záloha stanovena na 1 000,-- Kč. Úhradu prosím proveďte do konce září 2024. Pokud máte v MŠ více dětí, zálohy nasčítáte a provedete jednou platbou. Do sdělení pro příjemce platby uveďte jména dětí.

 

BERUŠKY ŽABIČKY SLUNÍČKA Motýlci

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Vyhledávání

Created by © 2009-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek ~ webdesign ~ Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky